Interessent

Administreren

Administreren is een kunst. Vaak worden er uitgebreide activiteiten opgezet waaraan veel mensen veel werk hebben. Het doel van administreren is: Een eenduidig en volledig beeld vormen van de feitelijke verplichtingen.

Splitsing van taken is vanuit controleoogpunt gewenst, omwille van fraudepreventie. Door toepassing van integratie in die functies is het mogelijk met minimale inzet van mensen de kerntaken van een club of vereniging uit te voeren.

Facturen en nieuwsbrieven kunnen tegenwoordig bij uitstek via internet vanuit systemen worden verzorgd. Geen portikosten, geen wandelroutes. Direct naar de leden of klanten.

Leden kunnen hun eigen gegevens onderhouden.

Standaardfuncties voor muteren en lijsten van gegevens.

een foto opnemen v

© copyright 2009-2017 Interessent